Sklep internetowy wodykarpackie.pl jest własnością

Wody Karpackie Spółka z o.o.

ul. Pużaka 16 a, 38-400 Krosno

NIP: 685-23-09-205 REGON: 180648744

Zarejestrowanej w KRS w Rzeszowie pod nr 0000373636, Kapitał zakładowy: 50.000 zł

tel. 733-012-727, e-mail: biuro@wodykarpackie.pl

NR KONTA BANKOWEGO:  82 1050 1562 1000 0090 3017 7118  (ING BANK)

 

Na postawie niniejszego Regulaminu Sprzedający przenosi na Kupującego własność towaru będącego w jego asortymencie i wydaje go, a Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłaty ceny. 

OFERTA SPRZEDAJĄCEGO     

 1. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sprzedającego są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane i objęte pełną gwarancją producenta.
 3. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Sprzedającego.
 4. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach Sprzedającego użyte są w celach informacyjnych. Zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych produktów ze względu na różne właściwości i konfigurację sprzętu komputerowego.
 5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich logo użyte na stronach Sprzedającego należą do ich właścicieli.

ZAMAWIANIE

 1. Stroną dokonującą zakupów zwanym dalej Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna zwana dalej Konsumentem lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zwaną dalej Sprzedającym jest  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Wody Karpackie”
 2. Składanie zamówień przez Kupującego odbywa się poprzez dodanie do koszyka wybranych towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia od Sprzedającego. Tym samym zostaje zawarta umowa kupna sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 3. Zgłoszenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania od niego podpisu. Nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego. Kupujący w momencie dostawy jest zobowiązany sprawdzić, czy do przesyłki dołączony jest paragon bądź faktura VAT.
 4. Sprzedaż towarów realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. W przypadku płatności za pobraniem należność pobiera kurier.
 2. W przypadku płatności z góry Kupujący dokonuje jej przelewem bankowym na konto Sprzedającego podając w tytule przelewu swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia. Kupujący zobowiązany jest do wpłaty na podane przez Sprzedającego konto w ciągu 6 dni od chwili złożenia zamówienia. Jeśli wpłata nie zostanie w tym czasie zaksięgowana zamówienie zostanie anulowane.
 3. W przypadku złożenia zamówienia na kwotę przekraczającą 1000 PLN Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości lub części wartości zamówienia.

WYSYŁKA

 1. Termin realizacji zamówienia opłacanego z góry wynosi 4 dni robocze od dnia zaksięgowania właściwej kwoty na koncie Sprzedającego lub 3 dni robocze dla przesyłek pobraniowych. W przypadku zamówień na artykuły aktualnie niedostępne termin realizacji może się wydłużyć, a Kupujący zostanie bezzwłocznie poinformowany.
 2. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący i jest on podawany przez Sprzedającego podczas dokonywania zamówienia.
 3. Sprzedający dokonuje wysyłki na adres Kupującego podany w formularzu rejestracyjnym. W przypadku innego adresu dostawy, Kupujący podaje  informację z dokładnym adresem bezpośrednio po dokonaniu zakupów.
 4. Na życzenie Kupującego podane dane w e-mail: biuro@wodykarpackie.pl Sprzedający wystawia fakturę VAT.
 5. Sprzedający informuje, że towary w opakowaniach szklanych oraz workach wysyła na “warunkach szczególnych” Pozostałe towary wysyła na normalnych warunkach.
 6. W przypadku otrzymania przesyłki za pomocą firmy kurierskiej, Kupujący ma obowiązek sprawdzić przesyłkę z zewnątrz oraz zawartość przesyłki pod względem ilościowym i jakościowym w obecności kuriera. Jeśli istnieją jakiekolwiek niezgodności, Kupujący zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera.
 7. Większe ilości wysyłane są na półpaletach lub paletach bez usługi wniesienia.
 8. W przypadku otrzymania przesyłki za pomocą firmy kurierskiej, Kupujący ma obowiązek sprawdzić przesyłkę z zewnątrz oraz zawartość przesyłki pod względem ilościowym i jakościowym w obecności kuriera. Jeśli istnieją jakiekolwiek niezgodności, Kupujący zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera.

RĘKOJMIA SPRZEDAŻY

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili wydania Kupującemu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze w tej samej chwili.
 2. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Kupujący może do wyboru:
 • żądać wymiany towaru na wolny od wad
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 1. Kupujący nie może żądać odstąpienia od umowy jeżeli Sprzedający niezwłocznie dokona wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, chyba, że towar był  już wymieniony lub wada towaru jest nieistotna.
 2. Jeżeli proponowane przez Kupującego doprowadzenie towaru  do  zgodności  z umową  jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze  sposobem  proponowanym  przez  Sprzedającego wiążący dla stron jest sposób wybrany przez Sprzedającego.
 3. Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy przy odbiorze towaru i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wykrytej wadzie towaru.
 4. Wadliwy towar zostanie odebrany przez kuriera od Kupującego na koszt Sprzedającego.
 5. Sprzedający odpowiada z tytułu  rękojmi,  jeżeli  wada  towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Kupujący będący przedsiębiorcą musi jednak zgłosić.
 6. Sprzedającemu żądanie wymiany towaru przed upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy w terminie roku od bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 7. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania w formie pisemnej na papierze. Brak odpowiedzi w powyższej formie i terminie oznacza pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

GWARANCJA

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.
 2. W przypadku gdy towar ma wadę fabryczną lub uszkodzenie powstałe podczas dostawy Nabywca może żądać odebrania wadliwego towaru na koszt Sprzedającego i żądać rekompensaty. Sprzedający gwarantuje bezpłatną wyminę towaru na lub zwrot pieniędzy.
 3. Powyższe uprawnienie przysługuje Kupującemu zamieszkałemu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie 14 dnia od dnia odebrania towaru.
 4. Uprawnienia z gwarancji nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających  z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Na podstawie art 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ) Kupujący, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: biuro@wodykarpackie.pl W tym przypadku zostanie ono niezwłocznie potwierdzone emaliem zwrotnym.
 4. Zgodnie z art 38 pkt 5 ustawy o ochronie praw konsumenta odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku otwartego lub naruszonego opakowania.
 5. Konsument ma obowiązek przekazać towar kurierowi upoważnionemu przez Sprzedającego wraz z otrzymanym dowodem zakupu tj. paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.
 6. Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, chyba, że Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny, niż oferowany najtańszy zwykły sposób dostarczenia. Wówczas Sprzedający nie zwraca poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 7. Zwracana kwota zostanie przelana na konto Kupującego, z którego dokonał on wpłaty lub gdy płatność była realizowana za pobraniem, przekazana przez Kuriera w gotówce niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Sprzedającego o odstąpieniu.

DOBRE PRAKTYKI

Sprzedający informuje, że w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym zawarto zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych oraz, że z aktem tym można zapoznać się na stronach sejmowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieupoważnionych.
 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 3. Składając zamówienie i akceptując niniejszy Regulamin klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.