WODY KARPACKIE SP. Z O.O.

ul. Pużaka 16 a, 38-400 Krosno, Nip: 685-23-09-205, tel.  733-012-727, biuro@wodykarpackie.pl

 Godziny pracy       poniedziałek – piątek od 8:00 do 17:00      sobota od 9:00 do 13:00