RODO – zapytanie o dane osobowe

/RODO – zapytanie o dane osobowe
RODO – zapytanie o dane osobowe 2018-05-22T11:39:20+00:00
Poniżej możesz poprosić o przesłanie swoich danych osobowych zebranych przez tę stronę w wiadomości e-mail.
Poniżej możesz przeglądać usługi, które zbierają Twoje dane osobowe na tej stronie. Zaznacz, które dane chcesz usunąć z naszej bazy danych. Spowoduje to wysłanie żądania do administratora strony. Po wykonaniu tej czynności otrzymasz powiadomienie e-mailem.
Mailster
Zbiera dane użytkownika
Sklep
Sklep zbiera dane wprowadzone przez użytkowników w zamówieniach w sklepie
Komentarze
Komentarze to dane wprowadzone przez użytkowników w komentarzach
Posty
Strona www publikuje dane autora
WP Job Manager
Dane użytkownika strony internetowej
Dane użytkownika strony www przechowywane jako meta dane użytkownika w bazie danych
Poniżej możesz wysłać prośbę do administratora strony o poprawienie swoich danych. Wpisz, co chcesz poprawić. Po wykonaniu tej czynności otrzymasz powiadomienie e-mailem.