O wodzie

Woda „pozytywnie nastawiona”

Masaru Emoto japoński pisarz i badacz, zajmujący się zagadnieniami struktury wody twierdził, że ludzkie emocje mają ogromny wpływ na wodę, co miały potwierdzać fotografowane pod mikroskopem kryształy wody. Wyniki badań wody prowadzonych wiele lat wykazały niepodważalnie, że woda magazynuje uczucia i stany  świadomości…

Japoński naukowiec prowadził badania wody znajdującej się w ludzkim ciele, wody w środowisku człowieka, wody na powierzchni Ziemi.

Wiadomości na ten temat zawiera w książce "The Message from the Water" ("Wieści z  wody").

Prace Emoto dotyczyły m.in. badania stanu, zachowania, ułożenia  cząsteczek itp. wskaźników wody poddawanej działaniu np. muzyki,  słowa mówionego,  pisanego, zanieczyszczeń. Jedna z metod badawczych polegała na obserwacji skutków tych działań na sposób zamarzania wody. Okazało się, że woda pozbawiona zanieczyszczeń (czysta) zamarza tworząc  wspaniałe kryształy - gwiazdki jak płatki śniegu. Woda zanieczyszczona bowiem tworzyła po zamarznięciu chaotyczne, nieuporządkowane struktury. Z podobnymi różnicami Masaru Emoto spotkał się, kiedy na jednej probówce z czystą wodą przyklejono karteczki z napisami: "miłość", "dobroć", "kocham cię", "anioł", "dusza", "dziękuję",  "Matka Teresa" itp., a na drugiej "nienawiść", "Hitler", "diabeł", "ty głupku!", "robisz ze mnie idiotę! zabiję cię!".

Woda poddawana wpływowi "dobrych" słów zamarzała tworząc przepiękne struktury krystaliczne, natomiast woda, którą poddano działaniu "złych" słów zamarzała tworząc struktury pełne bałaganu i nieuporządkowania. Okazało się również, że użyty język nie odgrywał tu żadnej roli.

Innym przykładem zaskakującego skontrastowania wyglądu lodowych struktur było poddawanie czystej wody zawartej w dwóch probówkach wpływom muzyki: w jednym przypadku muzyki Mozarta, ludowej lub typowo relaksacyjnej, a w drugim przypadku – muzyki ostrej typu heavy metal. Działając w podobny sposób stwierdzono negatywny wpływ telefonu komórkowego na wodę (umieszczając "komórkę" w bezpośrednim styku z naczyniem zawierającym czystą wodę).

Okazało się, że można częściowo zniwelować "złe" oddziaływania "komórki" na wodę poprzez naklejenie na naczynie kartki z "dobrymi" słowami na niej wypisanymi. Jeszcze innym niesamowitym doświadczeniem była wspaniała krystalizacja przy zamarzaniu brudnej wody pobranej do badań z rzeki zanieczyszczanej ściekami i poddanej godzinnemu oddziaływaniu modlitwy. To tak, jakby modlitwa miała moc oczyszczania wody..

Wielkim osiągnięciem badacza jest to, że znalazł stosunkowo prosty sposób na wykazanie poprzez wizualizację, że woda magazynuje informacje. Wizualizację uzyskał poprzez zamrożenie próbki wody w temperaturze -5 stopni C. Tak skrystalizowaną wodę należy obejrzeć pod mikroskopem powiększającym co najmniej 400-krotnie. 

fot. obraz wody Java, wykonany w laboratorium w Szwajcarii metodą krystalografii